പു തി യ മി നി എൽഇഡി ക്യു എൽഇഡി ടി വി കളും ഗ്യ ഹോ പകരണങ്ങളും അവതരി പ്പി ച്ച് ടിസിഎൽ ... യുഎഇയിലും ഇന്ത്യയിലും താമസ– വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കും ... ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളിൽ തരംഗമാവാൻ "ധനു" ... ''ലേൺ ഖുർആൻ" ഡോ. മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ... ഡോ. മുഹമ്മദ് ഖാന് "ബെസ്റ്റ് മീഡിയ പേഴ്സൺ" പുരസ്ക്കാരം. ... പരമ കാരുണികനായ സർവേശ്വരൻ്റെ നാമത്തിൽ, ... തൊഴിലാളികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഹജ്ജിന് അയക്കാൻ ഒരുങ്ങി കമ്പനി ഉടമ ഹരികുമാർ ... "ഒമിക്രോൺ ബാധിക്കുക ഞങ്ങളെ മാത്രം" - സർക്കാർ നയത്തെപ്പറ്റി പ്രവാസികൾ. ... യുഎയിൽ ഇനി തൊഴിലാളി ബസുകളിൽ സൗജന്യ വൈഫൈയും, ടെലിവിഷൻ സ്‌ക്രീനുകളും ... നാസർ നന്തിയുടെ ഓർമയിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രവാസലോകം: ... "; } ?>

INTERNATIONAL

MORE

TRAVEL

MORE

CINEMA

MORE

LATEST UPDATE